start west vlaanderen
ambulante begeleiding van personen met een handicap en hun gezin

Start West-Vlaanderen vzw wil aan personen met een beperking en de direct betrokkenen, ambulante ondersteuning bieden bij het samenleven en bij de uitbouw van hun levenstraject.
Onze deskundigheid ligt bij personen met een ontwikkelingsvertraging, een verstandelijke beperking, dubbeldiagnose verstandelijke beperking-autismespectrumstoornis, dubbeldiagnose verstandelijke beperking-gedrags- en emotionele stoornissen.

Start West-Vlaanderen is op zoek naar:

We zijn overtuigd van de dynamische krachten zowel van de persoon zelf als van van zijn omgeving en willen deze ook versterken. Wie goed geinformeerd is kan zijn eigen keuzes maken. Centraal staat het respect voor de eigenheid van de persoon en zijn omgeving. Een warme en mensnabije aanwezigheid is hierbij een essentiele houding.