start west vlaanderen
Start > meer weten? > visie jongeren/volwassenen
visie jongeren/volwassenen
Start West-Vlaanderen wil ingaan op vragen die te maken hebben met het samenleven van een persoon met een verstandelijke beperking of een meervoudige beperking en de direct betrokkenen.

De begeleiding gebeurt hoofdzakelijk aan huis en met de persoon met een handicap en de direct betrokkenen.

We versterken de positieve krachten en de zelfbepaling van de jongere of volwassene, wel steeds met aandacht voor de band met het natuurlijk milieu. We bieden gezinnen mogelijkheden aan om verder op een kwaliteitsvolle wijze samen te leven met hun volwassen zoon of dochter, broer of zus.
Bij dit alles zoeken we een evenwicht tussen de draaglast en de draagkracht van de persoon en zijn omgeving.

Daar waar ondersteuning van buitenaf nodig is, informeren wij mensen over de verschillende mogelijkheden. Hierbij bekijken we steeds de krachten in het natuurlijk netwerk van de familie en van de mantelzorg, vervolgens de mogelijkheden van de gewone, algemeen maatschappelijke ondersteuningsdiensten en tenslotte van de diensten voor gespecialiseerde zorg voor personen met een handicap.
We zijn overtuigd dat zij op deze wijze tot goede eigen keuzes en beslissingen kunnen komen.

Centraal hierbij staat het respect voor de eigenheid van de persoon en zijn omgeving. Nooit zal een begeleiding of een mogelijk antwoord opgedrongen worden.
Een warme en mensnabije aanwezigheid is hierbij een essentiële houding.

Het gezin kan naast de begeleiding door professionelen ook een beroep doen op de ervaringsdeskundigheid van de bezoekouders en de bezoekbrussen. Zij brengen een essentiële meerwaarde aan de begeleiding.

We verwachten zowel van de beroepskrachten als van de bezoekouders en - brussen een grote deskundigheid. Deze wordt gedragen door en getoetst aan het team waarin gewerkt wordt.