start west vlaanderen
Start > meer weten? > visie kinderen
visie kinderen
Start West-Vlaanderen wil ingaan op vragen van het gezin die te maken hebben met het samenleven in het gezin met een kind met een ontwikkelingsvertraging, een verstandelijke beperking of een meervoudige beperking.
De begeleiding gebeurt hoofdzakelijk aan huis met het kind en de direct betrokkenen.

We zijn overtuigd van de dynamische krachten zowel van het kind zelf als van zijn gezin en willen deze ook versterken. We bieden gezinnen mogelijkheden aan om de opvoeding van hun kind verder zelf op te nemen en zo te komen tot een nieuw evenwichtig en kwaliteitsvol leven.
We versterken de positieve krachten en de zelfbepaling van het kind en van het gezin.
Bij dit alles zoeken we een evenwicht tussen de draaglast en de draagkracht van het gezin.

Daar waar ondersteuning van buitenaf nodig is informeren wij mensen over de verschillende mogelijkheden. Hierbij bekijken we steeds de krachten in het natuurlijk netwerk van de familie en van de mantelzorg, vervolgens de mogelijkheden van de gewone, algemeen maatschappelijke ondersteuningsdiensten en tenslotte van de diensten voor gespecialiseerde zorg voor personen met een beperking.
We zijn overtuigd dat zij op deze wijze tot goede eigen keuzes en beslissingen kunnen komen.

Centraal hierbij staat het respect voor de eigenheid van het kind en zijn gezin. Nooit zal een begeleiding of een mogelijk antwoord opgedrongen worden.
Een warme en mensnabije aanwezigheid is hierbij een essentiële houding.

Het gezin kan naast de begeleiding door professionelen ook een beroep doen op de ervaringsdeskundigheid van de bezoekouders. Zij brengen een essentiële meerwaarde aan de begeleiding.

We verwachten zowel van de beroepskrachten als van de bezoekouders een grote deskundigheid. Deze wordt gedragen door en getoetst aan het team waarin gewerkt wordt.