start west vlaanderen
Start > zorgconsulentschap
zorgconsulentschap
Als u een over een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) beschikt, kan u een beroep doen op het zorgconsulentschap.

Volgende vragen kunnen hierbij aan bod komen:

"Wie helpt mij een goede assistent te vinden ?"

"Wat kan ik mijn assistent allemaal voor mij laten doen ?"

"Hoe moet ik de assistentie en begeleiding aanpassen aan het toegekend budget ?"

"Welke afspraken maken wij met elkaar ?"

"Welke activiteiten passen het best bij onze zoon/dochter of voor mijzelf ?"

"Hoe organiseren we onze dag ?"

"Hoe verdelen wij het werk ?"

"Wanneer bekijken we of alles gaat zoals afgesproken ?"

"Wie geeft ons wat frisse ideeën ?"

"Wie ondersteunt mijn assistent bij specifieke problemen ?"