start west vlaanderen
Start > meer weten? > activiteiten
activiteiten
Regelmatig organiseren we activiteiten voor de personen en / of gezinnen in begeleiding.

Op een informatieavond is er eerst een uiteenzetting over een bepaald thema waarna vragen gesteld kunnen worden en ervaringen gedeeld.

In een ouderpraatgroep komen een aantal ouders regelmatig samen om ervaringen en gevoelens uit te wisselen.

Bij doe-activiteiten ligt de nadruk om samen met de kinderen en de andere gezinnen iets te doen.

Ontmoetingsdagen voor personen met een beperking zijn niet zozeer bedoeld om bij een thema een uitgediepte vorming aan te bieden maar in te eerste plaats om tot ervaringsuitwisseling te komen. Bovendien is er ook aandacht voor het luik ‘ontmoeten’ : samen iets eten en drinken, gelegenheid tot spontane uitwisseling !

Op de ontmoetingsnamiddag voor ouders komen mensen samen voor een gezellige ‘praat’namiddag rond de koffietafel. Ze zorgen allemaal zelf voor hun volwassen zoon of dochter en dat levert gespreksstof genoeg.

Klik hier als u de planning van de activiteiten wil bekijken. Let wel, de aangekondigde activiteiten zijn enkel bedoeld voor de gezinnen in begeleiding. Uitzonderingen zijn echter bespreekbaar maar vooraf inschrijven is steeds noodzakelijk.