Start West-Vlaanderen

Medewerker basisondersteuningsteam 1GEZIN 1PLAN - Westhoek

Naar aanleiding van de oproep van de Vlaamse Overheid op 20 april 2017 om de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp te versterken werden in West-Vlaanderen drie projecten goedgekeurd in de regio’s Zuid-West-vlaanderen (Konekti), Midwest en de Westhoek. Elk project wordt gedragen door een intersectoraal samenwerkingsverband met meer dan 40 welzijnsactoren en lokale besturen.
De focus van de opdracht ligt bij zorgcontinuïteit voor cliënten/gezinnen, en realiseren van preventieve interventies die er voor zorgen dat cliënten/gezinnen niet op de wachtlijst voor rechtstreeks toegankelijke hulp terecht komen.
De thuisbegeleidingsdiensten VAPH hebben zich geëngageerd in de drie samenwerkingsverbanden 1gezin 1plan in West-Vlaanderen.
Voor de vorming van het intersectoraal basisondersteuningsteam dat zowel preventief als ter overbrugging van de wachttijd laagdrempelige ondersteuning biedt in gezinnen zijn we vanuit de thuisbegeleidingsdiensten op zoek naar medewerkers die zich hiervoor willen engageren.

Functie
Je wordt ingeschakeld in een intersectoraal samengesteld team. Je gaat laagdrempelig en krachtgericht aan de slag om ofwel te vermijden dat gezinnen intensievere vervolghulp nodig hebben ofwel om de wachttijd voor intensievere hulp te overbruggen.
Je legt samen met de ander thuisbegeleiders die actief zijn in de verschillende projecten 1GEZIN 1PLAN, regionale verbinding met alle West-Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten.

Profiel
Je bent een Bachelor Sociale Wetenschappen, orthopedagogie, gezinswetenschappen, toegepaste psychologie of gelijkgesteld door ervaring.
Je stelt de cliënt/de context centraal
Je hebt een kracht- en oplossingsgerichte visie
Je bent gemotiveerd voor intersectorale samenwerking
Je bent enthousiast en gedreven
Je beschikt over een rijbewijs B
Je woont in de regio Wersthoek en bent bereid om je flexibel te verplaatsen

Ervaring
Je hebt ervaring met personen met een beperking
Je hebt affiniteit met thuisbegeleiding voor personen met een beperking
Ervaring in het werken met kinderen/ jongeren en hun gezin strekt tot aanbeveling

Arbeidsvoorwaarden
Je wordt tewerkgesteld bij thuisbegeleidingsdienst Start West-Vlaanderen en wordt ter beschikking gesteld voor het basisondersteuningsteam 1G1P Westhoek
Overeenkomst van onbepaalde duur
Arbeidsregime voltijds
Indiensttreding zo spoedig mogelijk Verloning volgens sectoraal barema(PC 319.01)

Sollicitatieprocedure
We verwachten uw sollicitatie met CV tot zondag 21 oktober per email naar vacature@startwestvlaanderen.be met de vermelding van de code OT1803
Sollicitatiegesprekken zijn voorzien op donderdag 25 oktober 2018.

Terug

Vacatures

Start West-Vlaanderen is op zoek naar: