Ik meld aan voor GIO

GIO is voor kinderen jonger dan 8 jaar die naar de gewone kinderopvang, kleuteronderwijs of het eerste leerjaar gaan. Er is sprake van een specifieke zorgvraag. Het kind heeft recht op RTH, behoort tot onze doelgroep. Onze doelgroep zijn kinderen met een (vermoeden van een) algemene ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking.

GIO vanuit onze dienst is niet combineerbaar met ondersteuning vanuit een leersteuncentrum.

Contactgegevens ouders

Bijkomende info

Ten aanzien van het kind:

Ten aanzien van de leerkracht/begeleider:

Contact

Start West-Vlaanderen
Beversesteenweg 255B - 8800 Roeselare
info@startwestvlaanderen.be
050 40 50 00
IBAN: BE56 4751 1181 9188