Ouderwerking

Op vraag brengen we gezinnen in contact met bezoekouders en - brussen. Als ouder leer je uit eigen ervaring, door te lezen, door te horen, door te zien,…. Bij een kind met een beperking loopt alles toch een beetje anders. En is het niet allemaal zo evident. Een thuisbegeleider kan een gezin helpen, met hen praten, naar hen luisteren,…. Maar delen met een ouder die ook een zorgenkind heeft is toch net iets anders.

Wat zijn bezoekouders?

Bezoekouders zijn ervaringsdeskundig.

  • Ze hebben zelf een zoon of dochter hebben met een beperking.
  • Zij werken vrijwillig mee binnen de thuisbegeleiding.
  • Kunnen zich goed inleven in de situatie.
  • Bieden zo vanuit hun ervaring een essentiële meerwaarde aan de begeleiding.

Wat zijn bezoekbrussen?

Bezoekbrussen zijn volwassen broers of zussen van een persoon met een beperking en bieden vanuit deze ervaring ondersteuning aan gezinnen.

Bezoekouders en -brussen hebben net iets meer dan een iemand die dezelfde ervaring deelt. Het is niet zomaar een ‘lotgenoot’ die een eigen verhaal wil delen. Een bezoekouder heeft zijn ervaring reeds in die mate verwerkt, dat zij een stukje afstand kunnen nemen van hun eigen specifieke problematiek om zo voldoende helpend en ondersteunend te kunnen zijn naar andere ouders en brussen toe. Eigen ervaring is een bron van waaruit zij helpend en ondersteunend kunnen zijn naar andere ouders toe.

Hoe in contact komen met een bezoekouder of – brus?

Wil een gezin horen hoe andere ouders het aanpakken, hoe zij alles een plaatsje proberen te geven, hoe zij over de toekomst denken, hoe zij nog tijd weten te vinden voor zichzelf… Dan kan men hun vraag meegegeven met de thuisbegeleider.

  • De thuisbegeleider probeert uit te maken welk profiel van bezoekouder nodig zou zijn in het betrokken gezin.
  • De thuisbegeleider spreekt af met het gezin welk info aan de bezoekouder op voorhand wordt meegegeven.
  • Die vraag komt bij Lieve, verantwoordelijke van de ouderwerking die de groep vrijwillige ouders en brussen bevraagt.
  • De 2 gezinnen maken een afspraak, al dan niet samen met de thuisbegeleider.
  • Nadien informeert de thuisbegeleider hoe het verliep, en wordt Lieve ook op de hoogte gebracht. Lieve houdt ook contact met de bezoekouders om te horen hoe het contact is verlopen.

Meer info?

Neem contact op met Lieve Huyvaert

 

Start West-Vlaanderen | Ons aanbod | Ouderwerking

Start West-Vlaanderen | Ons aanbod | Ouderwerking